Reiss Motivaatioprofiili

Tilaa itsellesi oma motivaatioprofiili, joka kuvastaa 16 elämän perustarvetta. Se on yhtä yksilöllinen kuin sormenjälkesi.

RMP käytännössä

Reiss Motivaatioprofiili on helppokäyttöinen, monipuolinen ja kattava motivaatioanalyysi. Lue lisää kokemuksistahyödyistä, käyttökohteista tai tutkimuksesta.

Kuule kahden RMP-Masterin kokemuksista.

RMP Master -koulutus

Oletko valmentaja, kouluttaja, konsultti, esimies, HR-ammattilainen, työnohjaaja, opinto-ohjaaja tai terapeutti? Sertifioidu Reiss Motivaatioprofiili-valmentajaksi eli Masteriksi.

Valmenna ja auta muita tehokkaammin!

Käyttökohteita

Reiss Motivaatioprofiilin käyttökohteita

 

1) Itsetuntemuksen parantaminen

 • Mitkä ovat elämän perusmotiivisi?
 • Miten perusmotiivit määräävät käyttäytymistä? 
 • Mitkä asiat ovat sinulle todella tärkeitä?
 • MIten sinun pitäisi toimia, jotta olisit tyytäväisempi elämääsi?
 • Miten sinun pitäisi toimia, jotta haluamasi muutokset toteutuisivat oikeasti?
Itsetuntemuksen parantamisesta on hyötyä mm. seuraavissa tilanteissa:
 • Henkilökohtainen kriisi, esim. työpaikan menetys, perheongelmat, burnout, masennus
 • Motivaatiovaikeudet työssä: "Periaatteessa kaikki on hyvin, mutta jostain syystä energiaa on melko vähän"
 • Kehittymisessä johtajana ja esimiehenä. Esim. ""360-arviointi oli yllättävä, en tunnista itseäni, mitä tekisin"?
 • Elämänhallinta yleensä. "En ehdi kaikkea mitä haluaisin, minulla on riittämättömyyden tunne tai huono omatunto". 

2) Työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn parantaminen organisaatioissa 

 • Reiss Motivaatioprofiilin ja henkilökohtaisen purkukeskustelun avulla työntekijäsi motiivirakenne selviää hänelle itselleen, ja myös hänen esimiehelleen (jos työntekijä tähän suostuu). 
 • RMP kattaa ihmisen kaikki perusmotiivit, eikä erottele "työmotiiveja" ja "yksityismotiiveja". Tämä korostaa sitä, että ihmiset saavat olla "kokonaisia" työssään ja heidän tulisi voidakin olla siellä omia itseään. Vain tämä antaa työntekijöille mahdollisuuden käyttää omaa potentiaaliaan ja energiaansa täysipainoisesti. (RMP:n business-versiossa Romantiikka-dimension voi jättää testistä pois.)  
 • RMP auttaa mm. kehityskeskusteluihin valmistautumisessa yksilölähtöisellä tavalla.
 • Esimiehillä on mahdollisuus motivoida, valmentaa ja johtaa tiimiläisiään yksilöinä juuri siten, kuin he sitä toivovat pysyäkseen motivoituneina ja löytääkseen "flow"-tilan yhä useammin työssä. 
 • RMP:tä voi hyödyntää myös työnkierrossa ja rekrytoinnissa
 • Tiimien rakentaminen ja kehittäminen on tehokkaampaa koko tiimistä tehdyn tiimi-motiiviprofiilin avulla

3) Lisää tietoa ja ymmärrystä motiiveista ja arvoista

 • Kuvittele, että tiedät, mitä työntekijäsi oikeasti arvostavat, ja luot yrityksen arvot tämän pohjalta. Työpajoja onkin järjestetty tällä tavoitteeella, mutta harva osaa tai uskaltaa paljastaa ryhmäkeskusteluissa todelliset motiivinsa. RMP-testin avulla voit saada nopeasti ja helposti totuudenmukaisen kuvan yrityksessäsi vallitsevista todellisista motiiveista ja arvoista. 
 • RMP tukee monia muita työkaluja (mm. MBTI, DISC, INSIGHTS, ENNEAGRAMMI) tuoden lisäymmärrystä siitä, MIKSI henkilöt käyttäytyvät tietyllä tavalla keskittyen persoonallisuuden ytimessä oleviin motiiveihin ja arvoihin. 
 

Reiss Motivaatioprofiilia (RMP) voi hyödyntää mm:

 • Johtamisen kehittämisessä ja osana esimisvalmennuksia
 • Työnohjauksessa
 • Työhyvinvoinnin tukemisessa
 • Uraohjauksessa
 • Elämäntaidon valmennuksessa (life coaching)
 • Myyntikoulutuksissa, myymisessä
 • Opinto-ohjauksessa, koulupsykologin tehtävissä
 • Urheilu-, liikunta- ja kuntovalmennuksessa (esim. personal trainer)
 • Parisuhdeterapiassa ja -valmennuksessa
 

Uutiskirje

Tilaa uutiskirje "32 käytännön keinoa parantaa motivaatiota"